Werken aan vroege integratie en participatie

Edwin, een 40-jarige HBO-er,  wilde zijn horizon verleggen en graag weer met en voor mensen aan het werk.  Dankzij bemiddeling door Marieke de Vries van Team Z is hij begonnen als vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk op het asielzoekerscentrum Zeewolde (AZC). Dit bleek een uitstekende match.

Naast Marieke had ook Irma Loenen oog voor zijn drijfveer en talent om andere mensen te helpen en mensen met elkaar in contact te brengen. Dankzij die bemiddeling is hij dit najaar gestart als parttime werkbegeleider bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).  Het COA werkt aan vroege integratie en participatie van vluchtelingen. Door taalonderwijs, trainingen, en persoonlijke begeleiding werken zij aan zinvolle dagbesteding, integratie en participatie. Als werkbegeleider gaat hij met bewoners in gesprek over hun verwachtingen en talenten.

Hij helpt ze bijvoorbeeld bij het maken van een curriculum vitae of bij het vinden van een opleiding.
En het mooie is dat Edwin ook de verbinding legt met Team Z – Asmae Kartoubi en Irma, zij leren de toekomstige inwoners van Zeewolde op deze manier al kennen. ,,Samen verkennen we vervolgens hun verwachtingen, ambities, talenten en kansen op de arbeidsmarkt. Dit leidt vaak tot een match in het vinden van vrijwilligerswerk, een werkervaringsplek, een stageplek of betaald werk. Kortom diverse bewoners vinden al werk terwijl ze nog op het AZC wonen. Daarnaast biedt deze mogelijkheid om te samenwerken met de Basisz en het WerkPortaal om asielzoekers aan het werk te helpen door hen extra begeleiding te geven of voor hen  in eerste instantie een werkervaringsplek om werkervaring op te doen. Dit is vaak een eerste stap in de re-integratie in de Zeewoldense samenleving”, vertellen Marieke de Vries en Irma Loenen.

Recente berichten