Wat zijn statushouders en vergunninghouders?

Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus. Zij worden ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. De begrippen statushouder en vergunninghouder betekenen hetzelfde. Statushouders hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en werken in Nederland.

Participatiecoach van de statushouders in de leeftijd tot 27 jaar is; Aglaja Gloudemans die sinds oktober 2016 bij Sociale Dienst Veluwerand werkt. Aglaja: “Deze jonge statushouders zijn heel gemotiveerd om de taal te leren en een toekomst in Nederland op te bouwen. Ze waren in het land van herkomst hoogopgeleid of als vakkracht actief en hebben de opleiding of werk vroegtijdig moeten afbreken als gevolg van de oorlogssituatie. Mensen met potentieel! De voorbereiding op een toekomst in Nederland bestaat onder andere uit het opdoen van werkervaring. In een vroegtijdig stadium willen wij statushouders kennis en ervaring laten opdoen in het bedrijfsleven/de organisaties. Naast het leren van de Nederlandse taal is daar meestal 2 doordeweekse dagen de tijd voor. In een samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd. Ondanks de beperkte beheersing van de Nederlandse taal hopen wij dat zoveel als mogelijk organisaties/bedrijven de deuren hiertoe willen open stellen!”

Heeft uw organisatie/bedrijf ruimte om statushouders werk te bieden en/of te begeleiden? Is de taal en/of (beperkte) beschikbaarheid geen probleem, dan horen wij graag van u. D andere (aan statushouders gelieerde) participatiecoaches, zijn: Asmae  Kartoubi, Raymon Snijders en Gerrie Schipper.

Recente berichten