Diploma uitgereikt aan participatie-coaches

Bij Proson in Ermelo hebben tien participatiecoaches op vrijdag 30 juni uit handen van wethouder Christianne van der Wal een diploma uitgereikt gekregen omdat ze de leergang vakvolwassen Klantmanager met goed gevolg hebben afgerond. Doel van de leergang was, om de vaardigheden van de klantmanagers te vergroten zodat zij uitvoering kunnen geven aan een aantal nieuwe taken.

Daarnaast was de leergang erop gericht om er voor te zorgen dat de Participatiecoaches goed zijn toegerust om als vakvolwassen klantmanager opgenomen te worden in het register van de Beroepsvereniging van Klantmanagers.

De participatiecoaches hebben de afgelopen weken veel tijd gestoken in verschillende projecten die zij tijdens de laatste bijeenkomst ter beoordeling moesten presenteren. De onderwerpen van de verschillende projectgroepjes waren heel divers, van het ontwikkelen van een nieuwe methodiek voor de begeleiding van jongeren, het inrichten van een digitale sociale kaart, toeleiding naar vrijwilligerswerk en het voorkomen van doorstroom vanuit WW naar de Participatiewet. De presentaties zijn allemaal goed beoordeeld, zodat alle deelnemers het diploma uitgereikt hebben gekregen.

De directeur van de Sociale Dienst Veluwerand, Sjoerd Osinga was trots op de participatiecoaches omdat zij ondanks de hectische periode waarin zij zich bevinden, doorgezet hebben en de leergang met goed gevolg hebben afgesloten.

Recente berichten