Aantal werkende jongeren stijgt

Steeds meer jongeren maken een goede start. In december 2016 waren 1.268.000 jongeren aan het werk, in januari 2016 waren dat nog 1.234.000, een verschil van 34.000 jongeren. Het jeugdwerkloosheidspercentage blijft dan ook gestaag dalen: van 11.2 in januari 2016 naar 10.2 in december. In december 2016 zaten 144.000 jongeren zonder werk, terwijl zij wel op zoek waren naar werk. De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolkings van het CBS, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder 30.000 mensen in Nederland wordt gehouden.

Recente berichten